ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel081-951-1100

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed


 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 
 

 
 
 
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7031/2549
 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7031/2549    มีข้อตกลงกันว่าเพียงให้ ว. เรียนจบและบวชเรียนแล้ว ว. และจำเลยที่ 3 จะแต่งงานอยู่กินฉันสามีภริยากัน แสดงว่าทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีเจตนาที่จะทำการสมรสตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องมีการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1457 จึงถือไม่ได้ว่าทั...
อายุความ
 อายุความ 1. เรียกคืนของหมั้น : 6 เดือนนับแต่วันที่ผิดสัญญาหมั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1447/2 2. เรียกคืนสินสอด : 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30   ตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฏีกา ที่น่าสนใจ ประเด็น : ให้สินสอด ของหมั้น แต่ไม่มีเจตนาไปจดทะเบียนสมรสกัน ฝ่ายชายเรียกคืนไม่ได้ คำพ...
10 หลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ในการกำหนดเงินค่าทดแทนในคดีฟ้องชู้
10 หลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ในการกำหนดเงินค่าทดแทนในคดีฟ้องชู้  1.ฐานะทางสังคมและอาชีพการงาน การศึกษาของทุกฝ่าย ทั้งสามี ภริยา และตัวชู้ ในคดีที่ศาลมีคำพิพากษาเกี่ยวกับการกำหนดค่าทดแทนในคดีฟ้องชู้ เรื่องฐานะทางสังคมของคู่ความทุกฝ่าย จะเป็นหนึ่งเรื่องที่ศาลหยิบยกมาประกอบการกำหนดค่าทดแทนแทบทุกคดี ...
A Circle of relatives Attorney Can Provide an explanation for the Grounds for Chiang mai Divorce
New Jersey’s spaces of circle of relatives and matrimonial legislation can also be complicated. Subsequently, it’s vital to select the criminal illustration that meets your individual wishes all through this attempting and regularly emotional time. Table of Contents ·     ...
Accounting for Marital Property
Accounting for Marital Property Even though a couple of states align with the idea that of neighborhood belongings (the place all joint Assets is divided calmly), Chiang Mai isn’t one. Chiang Mai is regarded as a state that follows an equitable (what’s deemed honest and simply) distribution of prop...
Advantages of Hiring an Legal professional for a Divorce vs DIY EP.1
Advantages of Hiring an Legal professional for a Divorce vs DIY EP.1 There are lots of issues to imagine if you’re making plans to document for a divorce. After all, it’s a must to imagine the cases surrounding your kids and their custody you probably have kids. You additionally must imagine who wi...
Advantages of Hiring an Legal professional for a Divorce vs DIY EP.2
Advantages of Hiring an Legal professional for a Divorce vs DIY EP.2 It’s comprehensible to stay the price of hiring an lawyer in thoughts, however there are more than one advantages of hiring an lawyer in comparison to submitting for a divorce on your own. Hiring an lawyer is greater than price th...
Advantages of Hiring an Legal professional for a Divorce vs DIY in San Antonio
Advantages of Hiring an Legal professional for a Divorce vs DIY in San Antonio   There are lots of issues to imagine if you’re making plans to document for a divorce. After all, it’s a must to imagine the cases surrounding your kids and their custody you probably have kids. You additionally...
An Lawyer Can Assist in Instances of Attainable Guardian Alienation
An Lawyer Can Assist in Instances of Attainable Guardian Alienation Divorce is tense for each and every circle of relatives member. It isn’t unusual for divorcing oldsters to enjoy resentment or anger against the opposite partner. However a mum or dad CAN NOT overlook that every mum or dad is an in...
Attorney Can Provide an explanation for the Grounds for a Divorce
Attorney Can Provide an explanation for the Grounds for a Divorce An skilled circle of relatives lawyer main points and explains some great benefits of opting for to dissolve a wedding contingent in keeping with a legally known ‘fault or flooring.’ First, observe that New Jersey operates as a no-f...
Dependancy or Recurring Drug/Drunkenness
Dependancy or Recurring Drug/Drunkenness Although a divorce can also be amicable, the method of divorce will at all times conjure up overwhelming and regularly complicated feelings. At a time whilst you have a tendency to be emotionally fragile, an skilled circle of relatives attorney can lend a ha...
Divorce Legal professionals Assist You in Heading off Errors
Divorce Legal professionals Assist You in Heading off Errors As prior to now discussed, the divorce procedure is frequently stuffed with many intense feelings. Those feelings may cause you to make a screw up that you wouldn’t usually make. Those errors can take a lot of paperwork. One instance of ...
Divorce Legal professionals Assist You in Heading off Errors EP.1
Divorce Legal professionals Assist You in Heading off Errors EP.1 As prior to now discussed, the divorce procedure is frequently stuffed with many intense feelings. Those feelings may cause you to make a screw up that you wouldn’t usually make. Those errors can take a lot of paperwork.   &nb...
Divorce Legal professionals Assist You in Heading off Errors EP.2
Divorce Legal professionals Assist You in Heading off Errors EP.2 One instance of any such mistake is announcing one thing slanderous about your spouse on social media. A excellent divorce lawyer can assist you to in averting those types of errors. Your divorce lawyer generally is a voice of explan...
Divorce Legal professionals Assist You in Heading off Errors EP.2
Divorce Legal professionals Assist You in Heading off Errors EP.2 One instance of any such mistake is announcing one thing slanderous about your spouse on social media. A excellent divorce lawyer can assist you to in averting those types of errors. Your divorce lawyer generally is a voice of explan...
Divorce Legal professionals Can Assist You in Last Calm
Divorce Legal professionals Can Assist You in Last Calm Divorce complaints may also be emotionally charged, understandably so. In such cases, it’s frequently tough to stay calm and remember to don’t say anything else that might harm your case. Alternatively, a divorce lawyer is aware of the fine de...
Divorce Legal professionals Can Assist You in Last Calm EP.1
Divorce Legal professionals Can Assist You in Last Calm EP.1 Divorce complaints may also be emotionally charged, understandably so. In such cases, it’s frequently tough to stay calm and remember to don’t say anything else that might harm your case. Alternatively, a divorce lawyer is aware of the fi...
Divorce Legal professionals Can Assist You in Last Calm EP.2
Divorce Legal professionals Can Assist You in Last Calm EP.2 Because of this, your divorce lawyer let you stay calm right through the divorce complaints. Your divorce lawyer can assist you to in making sure that you just keep to your perfect conduct all the time. Doing so is necessary in helping yo...
Divorce Legal professionals Can In reality Lend a hand You Save Cash and Time
Divorce Legal professionals Can In reality Lend a hand You Save Cash and Time As , if you’re going via a divorce, the method takes fairly just a little of time, and it’s difficult. With all that, you’ll be able to briefly lose monitor of more than a few cut-off dates and pay extra in felony charges...
Divorce Legal professionals Can In reality Lend a hand You Save Cash and Time
Divorce Legal professionals Can In reality Lend a hand You Save Cash and Time As , if you’re going via a divorce, the method takes fairly just a little of time, and it’s difficult. With all that, you’ll be able to briefly lose monitor of more than a few cut-off dates and pay extra in felony charges...
Divorce Legal professionals Can In reality Lend a hand You Save Cash and Time
Divorce Legal professionals Can In reality Lend a hand You Save Cash and Time As , if you’re going via a divorce, the method takes fairly just a little of time, and it’s difficult. With all that, you’ll be able to briefly lose monitor of more than a few cut-off dates and pay extra in felony charges...
Divorce Legal professionals Can Lend a hand You in Developing Amicable Custody Preparations
Divorce Legal professionals Can Lend a hand You in Developing Amicable Custody Preparations When you have kids and are going via a divorce, it is rather vital to determine amicable custody preparations. To take action, you’ll have to put your variations apart to make sure that your kids obtain the ...
Divorce Legal professionals Can Lend a hand You in Developing Amicable Custody Preparations
Divorce Legal professionals Can Lend a hand You in Developing Amicable Custody Preparations When you have kids and are going via a divorce, it is rather vital to determine amicable custody preparations. To take action, you’ll have to put your variations apart to make sure that your kids obtain the ...
Divorce Legal professionals Can Lend a hand You in Developing Amicable Custody Preparations
Divorce Legal professionals Can Lend a hand You in Developing Amicable Custody Preparations When you have kids and are going via a divorce, it is rather vital to determine amicable custody preparations. To take action, you’ll have to put your variations apart to make sure that your kids obtain the ...
Divorce Legal professionals Can Lend a hand You in Developing Amicable Custody Preparations
Divorce Legal professionals Can Lend a hand You in Developing Amicable Custody Preparations When you have kids and are going via a divorce, it is rather vital to determine amicable custody preparations. To take action, you’ll have to put your variations apart to make sure that your kids obtain the ...
Divorce Legal professionals Can Lend a hand You in Developing Amicable Custody Preparations EP.1
Divorce Legal professionals Can Lend a hand You in Developing Amicable Custody Preparations EP.1 Alternatively, your divorce lawyer doesn’t have an emotional funding on this state of affairs such as you do. Because of this truth, your divorce lawyer is frequently extra in a position to supplying yo...
Divorce Legal professionals Can Lend a hand You in Developing Amicable Custody Preparations EP.2
Divorce Legal professionals Can Lend a hand You in Developing Amicable Custody Preparations EP.2 Alternatively, your divorce lawyer doesn’t have an emotional funding on this state of affairs such as you do. Because of this truth, your divorce lawyer is frequently extra in a position to supplying yo...
Divorce Legal professionals Have A lot of Enjoy EP.1
Divorce Legal professionals Have A lot of Enjoy EP.1 Naturally, each and every unmarried divorce is just a little other. Alternatively, divorce lawyers have treated many divorce instances through the years on this a part of the felony box. Divorce lawyers are conscious about what they will have to ...
Divorce Legal professionals Have A lot of Enjoy EP.2
Divorce Legal professionals Have A lot of Enjoy EP.2 This revel in aids them in dealing with the felony machine and their purchasers’ companions, too. Within the match that you are expecting your divorce to be fairly difficult, you have got much more explanation why to rent a excellent divorce lawy...
Divorce Legal professionals Have Intimate Wisdom of the Prison Gadget
Divorce Legal professionals Have Intimate Wisdom of the Prison Gadget This will appear evident, however a divorce lawyer is a professional within the felony machine. You’ll analysis felony subjects independently, however a divorce lawyer just like the Divorce Legal professionals at Amsberry Regulat...
Divorce Legal professionals Have Intimate Wisdom of the Prison Gadget
Divorce Legal professionals Have Intimate Wisdom of the Prison Gadget This will appear evident, however a divorce lawyer is a professional within the felony machine. You’ll analysis felony subjects independently, however a divorce lawyer just like the Divorce Legal professionals at Amsberry Regulat...
Divorce Legal professionals Have Intimate Wisdom of the Prison Gadget EP.1
Divorce Legal professionals Have Intimate Wisdom of the Prison Gadget EP.1 This will appear evident, however a divorce lawyer is a professional within the felony machine. You’ll analysis felony subjects independently, however a divorce lawyer just like the Divorce Legal professionals at Amsberry Re...
Divorce Legal professionals Have Intimate Wisdom of the Prison Gadget EP.2
Divorce Legal professionals Have Intimate Wisdom of the Prison Gadget EP.2 This information signifies that they are able to whole all the felony steps within the divorce complaints. It additionally signifies that your divorce lawyer is aware of methods to argue your case in courtroom. In case you a...
Divorce Legal professionals Lend a hand Be sure that You Come with All The Important Main points
Divorce Legal professionals Lend a hand Be sure that You Come with All The Important Main points It’s quite simple to overlook essential details about your belongings and your dating along with your spouse in the course of divorce complaints. An skilled and excellent divorce lawyer will make sure t...
Divorce Legal professionals Lend a hand Be sure that You Come with All The Important Main points
Divorce Legal professionals Lend a hand Be sure that You Come with All The Important Main points It’s quite simple to overlook essential details about your belongings and your dating along with your spouse in the course of divorce complaints. An skilled and excellent divorce lawyer will make sure t...
Divorce Legal professionals Safeguard Your Pursuits
Divorce Legal professionals Safeguard Your Pursuits In case you rent a excellent divorce lawyer, just like the Divorce lawyers at Amsberry Regulation Company, they’ll paintings arduous to determine how they are able to safeguard your pursuits and discover your divorce state of affairs. There are lo...
Divorce Legal professionals Safeguard Your Pursuits
Divorce Legal professionals Safeguard Your Pursuits In case you rent a excellent divorce lawyer, just like the Divorce lawyers at Amsberry Regulation Company, they’ll paintings arduous to determine how they are able to safeguard your pursuits and discover your divorce state of affairs. There are lo...
Divorce Legal professionals Supply You with Purpose Recommendation
Divorce Legal professionals Supply You with Purpose Recommendation There are only a few people who find themselves really independent within the divorce procedure. Your partner is more likely to take any motion to get a bonus within the divorce complaints. Additionally, it may be tough so that you ...
Do you want to make any vital purchases?
Do you want to make any vital purchases? Talking of your present dwelling state of affairs, many attorneys, together with divorce lawyer Kelvin Birk advise that this can be the time to buy wanted home equipment or automobiles. While you record for divorce, the court docket will freeze all of your b...
Do you want to make any vital purchases?
Do you want to make any vital purchases? Talking of your present dwelling state of affairs, many attorneys, together with divorce lawyer Kelvin Birk advise that this can be the time to buy wanted home equipment or automobiles. While you record for divorce, the court docket will freeze all of your b...
Do you want to make any vital purchases?
Do you want to make any vital purchases? Talking of your present dwelling state of affairs, many attorneys, together with divorce lawyer Kelvin Birk advise that this can be the time to buy wanted home equipment or automobiles. While you record for divorce, the court docket will freeze all of your b...
Evaluation of the Divorce Case Procedure in Chiang Mai
Evaluation of the Divorce Case Procedure in Chiang Mai There’s lots that it’s a must to know while you cross during the means of divorce complaints. As you recognize, if in case you have long gone during the divorce procedure, it’s relatively a long and sophisticated procedure. This is without doub...
Evaluation of Worker Place of work Rights in Tampa, FL
Evaluation of Worker Place of work Rights in Tampa, FL Going to paintings is a normal a part of lifestyles and one thing maximum folks care for each and every week. However no longer each and every employer is truthful, and in lots of circumstances, their unfair movements may well be unlawful. Empl...
Figuring out Spousal Enhance
Figuring out Spousal Enhance An skilled circle of relatives attorney can lend a hand decide spousal strengthen eligibility for both birthday party. Quite a lot of and complicated implications relate to spousal strengthen – particularly for marriages that ultimate a decade extra. Positive elements w...
Getting with an Legal professional for Your Staff’ Comp Case
Getting with an Legal professional for Your Staff’ Comp Case If an legal professional represents an injured celebration, they are going to deal at once with that particular person’s insurer. It may well be conceivable for them to barter additional into settling that declare with out requiring court...
Getting with an Legal professional for Your Staff’ Comp Case EP1
Getting with an Legal professional for Your Staff’ Comp Case EP1   A significant component in whether or not any individual will have to attempt to settle a declare on their very own or search the help of a employees’ comp legal professional is that if any exterior insurance coverage insuranc...
Growing a Custody Plan
Growing a Custody Plan Kid custody will also be a problem to barter all through a divorce. A certified circle of relatives attorney can lend a hand be sure to combat for a good end result in the most efficient pursuits of your kid or kids. There are a number of ways, together with mediation or, if ...
How one can Make a choice the Proper Cape Girardeau, Divorce Attorney EP1
How one can Make a choice the Proper Cape Girardeau,  Divorce Attorney EP1 It’s by no means simple to stand the truth that your marriage has too many insurmountable issues to proceed and that dissolving it’s going to be absolute best for all concerned. Discovering the fitting divorce attorney ...
How one can Make a choice the Proper Cape Girardeau, Divorce Attorney EP2
How one can Make a choice the Proper Cape Girardeau,  Divorce Attorney EP1 In case you haven’t but thought to be those problems, that is the time to take into consideration them. No longer all will follow to you, however it’s absolute best to first suppose them via. They’re going to let you de...
How one can Make a choice the Proper Cape Girardeau, MO Divorce Attorney
How one can Make a choice the Proper Cape Girardeau, MO Divorce Attorney It’s by no means simple to stand the truth that your marriage has too many insurmountable issues to proceed and that dissolving it’s going to be absolute best for all concerned. Discovering the fitting divorce attorney isn’t a...
How one can Make a choice the Proper Cape Girardeau, MO Divorce Attorney
How one can Make a choice the Proper Cape Girardeau, MO Divorce Attorney     It’s by no means simple to stand the truth that your marriage has too many insurmountable issues to proceed and that dissolving it’s going to be absolute best for all concerned. Discovering the fitting divorce ...
How to divorce in Thailand?
How to divorce in Thailand? There are 2 ways to divorce in the Thai-law. The first way is to agree. It is the best way that you should try to avoid going to court. The second way is going to the court, you should try to go to the court because if you agree, you can divorce very quickly, in one ...
How will divorce affect your monetary state of affairs?
How will divorce affect your monetary state of affairs? Until you’re the person who has treated the bills, you might have no clue as to how a lot your way of life prices. Collect the entire ordinary expenses (telephone, web, utilities), checking account statements, and bank card expenses. Do you pe...
How will divorce affect your monetary state of affairs?
How will divorce affect your monetary state of affairs? Until you’re the person who has treated the bills, you might have no clue as to how a lot your way of life prices. Collect the entire ordinary expenses (telephone, web, utilities), checking account statements, and bank card expenses. Do you pe...
How will divorce affect your monetary state of affairs?
How will divorce affect your monetary state of affairs? Until you’re the person who has treated the bills, you might have no clue as to how a lot your way of life prices. Collect the entire ordinary expenses (telephone, web, utilities), checking account statements, and bank card expenses. Do you pe...
Loyalties Will Trade
Loyalties Will Trade Your in-laws might marvel you and undertaking to stick as regards to you in addition to their grandchildren. Finally, they know even greater than you that their son or daughter has faults. Then again, it’s possible you’ll to find your self overlooked of vacations and different ...
Loyalties Will Trade EP1
Loyalties Will Trade EP1 Your in-laws might marvel you and undertaking to stick as regards to you in addition to their grandchildren. Finally, they know even greater than you that their son or daughter has faults. Then again, it’s possible you’ll to find your self overlooked of vacations and differ...
Loyalties Will Trade EP2
Loyalties Will Trade EP2 with whom you socialize might fall via the wayside. Some will ghost you as a result of one or each companions have more potent ties for your ex. Others who discovered it a laugh to head out as a foursome might to find it uncomfortable to incorporate a unmarried individual o...
Move Up In opposition to Staff’ Comp
Move Up In opposition to Staff’ Comp When an worker brings a declare in opposition to their employer, they accomplish that beneath employees’ repayment. Which means that the employer’s insurance coverage corporate will pay for the entire prices related to any accidents that happen at paintings. St...
Navigating Your New Existence
Navigating Your New Existence Loyalties Will Trade Your in-laws might marvel you and undertaking to stick as regards to you in addition to their grandchildren. Finally, they know even greater than you that their son or daughter has faults. Then again, it’s possible you’ll to find your self overloo...
Pre-Submitting Inquiries to Ask Your self
Pre-Submitting Inquiries to Ask Your self What leads you to conclude that divorce is the one resolution for your marital state of affairs? You should definitely didn’t achieve this choice within the warmth of a controversy. Give your self a couple of days to let your feelings subside, then believe...
Pre-Submitting Inquiries to Ask Your self
Pre-Submitting Inquiries to Ask Your self What leads you to conclude that divorce is the one resolution for your marital state of affairs? You should definitely didn’t achieve this choice within the warmth of a controversy. Give your self a couple of days to let your feelings subside, then believe...
Problems a Circle of relatives Attorney can Assist with in Hackensack
Problems a Circle of relatives Attorney can Assist with in Hackensack, NJ Chiang Mai’s spaces of circle of relatives and matrimonial legislation can also be complicated. Subsequently, it’s vital to select the criminal illustration that meets your individual wishes all through this attempting and re...
Problems a Circle of relatives Attorney can Assist with in Hackensack
Problems a Circle of relatives Attorney can Assist with in Hackensack, NJ Chiang Mai’s spaces of circle of relatives and matrimonial legislation can also be complicated. Subsequently, it’s vital to select the criminal illustration that meets your individual wishes all through this attempting and re...
professionals Have A lot of Enjoy Divorce Legal
Divorce Legal professionals Have A lot of Enjoy Naturally, each and every unmarried divorce is just a little other. Alternatively, divorce lawyers have treated many divorce instances through the years on this a part of the felony box. Divorce lawyers are conscious about what they will have to say i...
Receiving What You Are Owed
Receiving What You Are Owed If in case you have been mistreated within the office, you have to be eligible for lots of varieties of reimbursement relying at the nature of your scenario and the offense. Reimbursement can come with again pay, punitive damages, pay for emotional injury, reinstatemen...
The Divorce Case Procedure Can Rely on The Form of Divorce
The Divorce Case Procedure Can Rely on The Form of Divorce As a Chiang Mai divorce lawyer will inform you, there are several types of divorce. One form of divorce that you just must find out about is known as an uncontested divorce. This can be a rarer form of divorce, however it’s nonetheless nota...
The First Step Is to Report a Petition for Divorce EP1
The First Step Is to Report a Petition for Divorce EP1As up to now discussed, the divorce case procedure can range quite relying at the state. On the other hand, there are some basic similarities between the divorce case procedure in several states. After all, step one it’s a must to take to start t...
The First Step Is to Report a Petition for Divorce EP2
The First Step Is to Report a Petition for Divorce EP2 Moreover, you must additionally know the truth that the person who information the petition for divorce is the person who is the only submitting for divorce within the first position. This will appear evident, however it’s a very powerful level...
The Ultimate Step Is to Finalize the Divorce EP1
The Ultimate Step Is to Finalize the Divorce EP1 After the general decree of divorce is issued, you and your partner must signal it. While you and your partner have signed the general decree of divorce, then you’ll be able to transfer directly to the final step of the divorce procedure. The overall...
The Ultimate Step Is to Finalize the Divorce EP2
The Ultimate Step Is to Finalize the Divorce EP2 partner signed it. That is almost certainly evident since neither you nor your partner has the prison authority to make the decree legally binding. As a result of this, a pass judgement on has to signal the general decree of divorce with a purpose t...
Trade Can Be Excellent
Trade Can Be Excellent ·       Many adjustments paintings for your benefit. Shared custody approach you’re going to have a large number of unfastened time. You’ll use it to sign up for a ebook membership, glance right into a meet-up team that stocks your pursuits, sign...
Trade Can Be Excellent
Trade Can Be Excellent Many adjustments paintings for your benefit. Shared custody approach you’re going to have a large number of unfastened time. You’ll use it to sign up for a ebook membership, glance right into a meet-up team that stocks your pursuits, sign up for a fitness center, or soak up y...
Trade Can Be Excellent
Trade Can Be Excellent Many adjustments paintings for your benefit. Shared custody approach you’re going to have a large number of unfastened time. You’ll use it to sign up for a ebook membership, glance right into a meet-up team that stocks your pursuits, sign up for a fitness center, or soak up y...
Violations of Your Place of work Rights
Violations of Your Place of work Rights Employment legislation is a huge subject and protects you from an collection of unjust and unfair remedy. In the event you’ve been wronged at your task, you deserve criminal illustration and truthful, moral remedy. If in case you have encountered any of the n...
Wages and Unfair Reimbursement
Wages and Unfair Reimbursement Employers no longer paying correct wages is an all too not unusual tournament. Your settlement along with your employer obviously defines your wages, and not unusual problems with reimbursement come with no longer paying extra time, no longer paying bonuses when cor...
What Are Some Examples of Wrongful Termination?
What Are Some Examples of Wrongful Termination? There are a couple of other cases by which an employer can get into bother for firing you and that may be labeled as wrongful termination. The primary is discrimination. If an employer fires you because of your race, age, intercourse, should you chang...
What Does The Staff Comp Procedure Glance Like in Tampa?
What Does The Staff Comp Procedure Glance Like in Tampa? When any individual is injured whilst at the process, they in most cases flip to a employees’ repayment legal professional for lend a hand with employees’ comp claims. Staff compensated lawyers don’t most often take circumstances the pla...
What Is Wrongful Termination?
What Is Wrongful Termination? Wrongful termination is outlined as termination this is a criminal offense or that has now not been performed legally. You can’t be fired for no reason why most often, and in lots of states, employers are required to provide a reason why for termination so as to resolv...
What leads you to conclude that divorce is the one resolution for your marital state of affairs?
What leads you to conclude that divorce is the one resolution for your marital state of affairs? You should definitely didn’t achieve this choice within the warmth of a controversy. Give your self a couple of days to let your feelings subside, then believe the day in and day trip lifetime of your p...
When The Trial Starts
When The Trial Starts The next steps will proceed in line with what occurs after submitting stated bureaucracy, together with going up in opposition to Staff’ Comp insurance coverage at trial. A excellent legal professional will paintings for repayment, and the legal professional and the clinical e...
When The Trial Starts EP1
When The Trial Starts EP1 If a agreement is reached, then this example is not going to transfer ahead any longer. Alternatively, if no agreement is reached, your next step is submitting what’s referred to as “Ex Parte Utility for Brief Restraining Order/Initial Injunction” ( FORM CIV-Q). This requ...
When The Trial Starts EP1
When The Trial Starts EP1   Your next step on this procedure can be to document a Petitioner’s Request for Obligatory Agreement Convention ( FORM CIV-2). This manner asks a number of questions in regards to the claimant, together with previous employees’ repayment claims and their form of pai...
Why Rent a Legal professional?
Why Rent a Legal professional? A legal professional in a wrongful termination swimsuit is all the time a good suggestion and is all the time a should. Taking the time to talk with a legal professional from the beginning goes that can assist you get a excellent case and could also be going that can ...
Will you still are living to your present domestic?
Will you still are living to your present domestic? In case you and your spouse make a decision promoting your house is absolute best on your state of affairs, communicate over whether or not part the proceeds of the sale will probably be a part of your divorce agreement. Then again, believe whethe...
Will you still are living to your present domestic?
Will you still are living to your present domestic? In case you and your spouse make a decision promoting your house is absolute best on your state of affairs, communicate over whether or not part the proceeds of the sale will probably be a part of your divorce agreement. Then again, believe whethe...
Will you still are living to your present domestic?
Will you still are living to your present domestic? In case you and your spouse make a decision promoting your house is absolute best on your state of affairs, communicate over whether or not part the proceeds of the sale will probably be a part of your divorce agreement. Then again, believe whethe...
You Have a Proper to Felony Illustration and to Have Your Voice Heard
You Have a Proper to Felony Illustration and to Have Your Voice Heard In Florida, as an worker, you might be safe on each the state and federal ranges by way of regulations designed to stay employees secure within the office. In circumstances of violation, your lawyer can document a case in your be...
You Must Entire a Ultimate Decree of Divorce EP1
You Must Entire a Ultimate Decree of Divorce EP1 After getting served your partner a court-stamped replica of the divorce petition, it’s a must to proceed the divorce procedure. After serving the divorce papers, your next step is to finish a last decree of divorce. It is very important to explain p...
You Must Entire a Ultimate Decree of Divorce EP2
You Must Entire a Ultimate Decree of Divorce EP2 On the other hand, the general decree of divorce does greater than deliver a prison conclusion for your marriage. It covers different vital knowledge this is related to the realization of your marriage. This contains the department of assets, the spe...
You Must Serve the Divorce Papers EP1
You Must Serve the Divorce Papers EP1 Step one within the divorce procedure is to document a petition for divorce. As soon as this is finished, it’s a must to transfer directly to your next step. Your next step within the divorce procedure is to serve the divorce papers. On the other hand, you will...
You Must Serve the Divorce Papers EP2
You Must Serve the Divorce Papers EP2 You do need to serve your partner the right kind divorce papers should you had been the person who filed a petition for divorce within the first position. You want to serve a court-stamped replica of the divorce petition for your partner. You can’t serve your p...
Your Paintings Scenario
Your Paintings Scenario In case you’ve been a stay-at-home dad or mum, you’re going to perhaps want to discover a task. However even supposing you may have had the similar employer for years, it’s possible you’ll want to paintings other hours to be there on your children. To find out if that is con...
Your Paintings Scenario
Your Paintings Scenario In case you’ve been a stay-at-home dad or mum, you’re going to perhaps want to discover a task. However even supposing you may have had the similar employer for years, it’s possible you’ll want to paintings other hours to be there on your children. To find out if that is con...
Your Paintings Scenario EP1
Your Paintings Scenario EP1 In case you’ve been a stay-at-home dad or mum, you’re going to perhaps want to discover a task. However even supposing you may have had the similar employer for years, it’s possible you’ll want to paintings other hours to be there on your children. To find out if that is...
Your Paintings Scenario EP2
Your Paintings Scenario EP2 Or it’s possible you’ll want to command a better wage. If that is the one explanation why you’re going to be leaving, it’s possible you’ll wish to speak about the opportunity of getting a elevate. Then again, in case your boss says no, don’t point out that you’re going t...
Your Paintings Scenario EP2
Your Paintings Scenario EP2 Or it’s possible you’ll want to command a better wage. If that is the one explanation why you’re going to be leaving, it’s possible you’ll wish to speak about the opportunity of getting a elevate. Then again, in case your boss says no, don’t point out that you’re going t...
เงินจองซื้อบ้านเป็นมัดจำในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย
เงินจองซื้อบ้านเป็นมัดจำในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่ มัดจำนั้นมีหลายคนในที่นี้ มีความสนใจในเรื่องมัดจำอย่างแน่แท้ และหลายคนในที่นี้ย่อมเกิดข้อสงสัยตามมาว่า สิ่งใดที่เรียกว่ามัดจำ ซึ่งผู้ที่ไม่ได้เรียนรู้หรือศึก...
เงินจองถือเป็นมัดจำ เงินดาวน์ถือเป็นเบี้ยปรับ
เงินจองถือเป็นมัดจำ เงินดาวน์ถือเป็นเบี้ยปรับ แม้สัญญากำนหให้ริบ แต่ศาลให้คืนได้ โดยไม่มีดอกเบี้ยระหว่างสัญญา คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3216/2554    เงินที่โจทก์ทั้งสองมอบให้แก่จำเลยในวันจองซื้อที่ดินพร้อมบ้าน ถือว่าเป็นเงินที่โจทก์ทั้งสองส่งมอบให้แก่จำเลยเพื่อเป็นหลักฐานและเป็นการประกันในการป...
เงินประกันชีวิตเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตายหรือไม่
เงินประกันชีวิตเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตายหรือไม่ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่ เงินประกันชีวิตไม่ใช่ทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนหรือขณะที่ผู้ตายถึงแก่ความตาย จึงไม่ใช่ทรัพย์มรดก เพราะเป็นเงินที่ได้มาจากสัญญาประกันชีวิตเป็นเงินที่ได้มาภายหลังจากผู้...
เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้กระทำความผิด
เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจกำหนดข้อเดียวหรือหลายข้อตามควรแก่กรณีได้ ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานที่ศาลระบุไว้เป็นครั้งคราว เพื่อเจ้าพนักงานจะได้สอบถาม แนะนำ ช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ หรือจัดให้กระทำ...
เจ้าของรวมนำโฉนดที่ดินไปประหนี้เงินกู้ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร
เจ้าของรวมนำโฉนดที่ดินไปประหนี้เงินกู้ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่ การที่เจ้าของรวมคนหนึ่งนำโฉนดที่ดินไปประกันหนี้เงินกู้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมคนอื่นๆก่อน  ย่อมทำให้ได้รับความเสียหาย  หากว...
เจ้าหนี้ไม่ได้ส่งหนังสือทวงหนี้ให้แก่ผู้ค้ำประกันจะมีผลอย่างไร
เจ้าหนี้ไม่ได้ส่งหนังสือทวงหนี้ให้แก่ผู้ค้ำประกันจะมีผลอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่   ท่านผู้อ่านหลายๆ ท่านคงได้ทราบข่าวคราวเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวด้วยสัญญาค้ำประกันกันมาบ้างแล้วใช่หรือไม่ กฎ...
เจ้าหนี้มีสิทธินำเงินที่ชำระจากลูกหนี้ไปหักดอกเบี้ยก่อนนำไปหักต้นเงิน
เจ้าหนี้มีสิทธินำเงินที่ชำระจากลูกหนี้ไปหักดอกเบี้ยก่อนนำไปหักต้นเงิน จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่ จำนวนเงินที่จำเลยที่ 1 ชำระในแต่ละครั้งตามที่โจทก์อ้างนั้นนำไปหักชำระดอกเบี้ยที่ค้างได้เพียงบางส่วนเท่านั้น แต่เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ...
เจ้าหนี้มีสิทธิหักหนี้ของลูกหนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ก่อน
เจ้าหนี้มีสิทธิหักหนี้ของลูกหนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ก่อน ในบางครั้งเจ้าหนี้ต้องการหักหนี้ของตนกับหนี้ตามมีต่อลูกหนี้นี้ แต่ไม่รู้ว่าสามารถทำได้หรือไม่ ทนายความเชียงใหม่ ขอเรียนว่า ประเด็นนี้ กฎหมายได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา มาตรา 341 ทนายเชียงใหม่ ขอเรียนว่า ถ้าบุ...
เจ้าหนี้ส่งหนังสือทวงถามให้ผู้ค้ำประกันเกิน ๖๐ วัน นับแต่ลูกหนี้ผิดนัด ผลเป็นอย่างไร
เจ้าหนี้ส่งหนังสือทวงถามให้ผู้ค้ำประกันเกิน ๖๐ วัน นับแต่ลูกหนี้ผิดนัด ผลเป็นอย่างไร  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่ แม้สัญญาค้ำประกันจะทำขึ้นก่อนกฎหมายฉบับปัจจุบันใช้บังคับ แต่การบอกกล่าวให้ผู้ค้ำประกันทราบว่า ผู้ค้ำประกันต้องชำระ...
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่   ในบางครั้งการกู้ยืมเงินไม่ได้ทำเป็นหลักฐานเป็นหนังสือระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้เอาไว้  แต่มีการเขียนเช็คสั่งจ่ายส่งมอบให้แก่ผู้กู้ไปแล้ว  อย่า...
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่   ในบางครั้งการกู้ยืมเงินไม่ได้ทำเป็นหลักฐานเป็นหนังสือระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้เอาไว้  แต่มีการเขียนเช็คสั่งจ่ายส่งมอบให้แก่ผู้กู้ไปแล้ว  อย่า...
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่ ในบางครั้งการกู้ยืมเงินไม่ได้ทำเป็นหลักฐานเป็นหนังสือระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้เอาไว้  แต่มีการเขียนเช็คสั่งจ่ายส่งมอบให้แก่ผู้กู้ไปแล้ว  อย่างนี้ถือว...
เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยออกค่าก่อสร้างช่วยและได้เช่ากันเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี โดยไม่ได้สลักหลังโฉนด ผลตามกฎหมายจะเป็นอย่างไร
เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยออกค่าก่อสร้างช่วยและได้เช่ากันเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี โดยไม่ได้สลักหลังโฉนด ผลตามกฎหมายจะเป็นอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่   ท่านผู้อ่านบางคนได้เคยเช่าบ้าน เช่ารถยนต์ เช่าหนังสือการ์ตูน เช่าห้อ...
เด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
มาตรา 1536 เด็กเกิดแต่หญิงขณะเป็นภริยาชายหรือภายใน 310 วันนับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นสามี หรือเคยเป็นสามี แล้วแต่กรณี    ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่บุตรที่เกิดจากหญิงก่อนที่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแสดงว่าการสมรสเป็...
เด็กมิใช่บุตรชอบด้วยกฎหมายของชาย
 มาตรา 1542 การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร ชายผู้เป็นหรือเคยเป็นสามีต้องฟ้องภายใน 1 ปีนับแต่วันรู้ถึงการเกิดของเด็ก แต่ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้น 10 นับแต่วันเกิดของเด็ก    ในกรณีที่มีคำพิพากษาของศาลแสดงว่าเด็กมิใช่บุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นสามีคนใหม่ตามมาตรา 1537 หรือชายผู้เป็นสาม...
เบี้ยปรับ
เบี้ยปรับเบี้ยปรับ คือ ข้อตกลงที่กำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้า คู่สัญญาได้ตกลงกำหนดกันไว้ล่วงหน้าในสัญญาว่า ถ้ามีการผิดนัดไม่ชำระหนี้หรือการชำระหนี้ไม่ถูกต้อง หรือมีการกระทำอันฝ่าฝืนสัญญา ทนายเชียงใหม่ขอเรียนว่า กฎหมายจะให้เบี้ยปรับเพื่อตอบแทนค่าเสียหาย เบี้ยปรับอาจกำหนดไว้เป็นตัวเงิน หรือเป็นการชำระหน...
เบี้ยปรับ คือ ข้อตกลงที่กำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้า
เบี้ยปรับ เบี้ยปรับ คือ ข้อตกลงที่กำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้า คู่สัญญาได้ตกลงกำหนดกันไว้ล่วงหน้าในสัญญาว่า ถ้ามีการผิดนัดไม่ชำระหนี้หรือการชำระหนี้ไม่ถูกต้อง หรือมีการกระทำอันฝ่าฝืนสัญญา จะให้เบี้ยปรับเพื่อตอบแทนค่าเสียหาย เบี้ยปรับอาจกำหนดไว้เป็นตัวเงิน หรือเป็นการชำระหนี้อย่างอื่นแทนก็ได้  ...
เบี้ยปรับตามมาตรา ๓๗๙
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9320/2558 การคิดเงินเพิ่มในกรณีชำระค่าส่วนกลางล่าช้า มีลักษณะเป็นค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่โจทก์ที่ ๑ กำหนดไว้ล่วงหน้าเมื่อจำเลยไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควร เป็นเบี้ยปรับตามมาตรา ๓๗๙ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งเป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วนซึ่งศาลมีอำนาจลดลงเป็นจำน...
เบี้ยปรับอาจกำหนดไว้เป็นตัวเงิน
เบี้ยปรับ เบี้ยปรับ คือ ข้อตกลงที่กำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้า คู่สัญญาได้ตกลงกำหนดกันไว้ล่วงหน้าในสัญญาว่า ถ้ามีการผิดนัดไม่ชำระหนี้หรือการชำระหนี้ไม่ถูกต้อง หรือมีการกระทำอันฝ่าฝืนสัญญา จะให้เบี้ยปรับเพื่อตอบแทนค่าเสียหาย เบี้ยปรับอาจกำหนดไว้เป็นตัวเงิน หรือเป็นการชำระหนี้อย่างอื่นแทนก็ได้ ผลของก...
เป็นบิดาชอบด้วยกฎหมาย
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2124/2562    จำเลยที่ 1 เป็นบิดาชอบด้วยกฎหมายของ พ. ซึ่งจำต้องอุปการะเลี้ยงดู พ. ในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1564 วรรคหนึ่ง บทกฎหมายดังกล่าวมิได้กำหนดระยะเวลาการจ่ายไว้ และไม่ปรากฏว่าได้มีการตกลงกำหนดระยะเวลาชำระไว้ ตามมาตรา 1598/40 วรรคหนึ่ง ดังนั้นค่าอุ...
เป็นสิทธิเฉพาะตัว เมื่อตาย ทายาทจึงไม่อาจใส่สิทธิแทนได้
ประเด็น : เป็นสิทธิเฉพาะตัว เมื่อตาย ทายาทจึงไม่อาจใส่สิทธิแทนได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3715/2548    โจทก์ฟ้องขอให้ลงชื่อโจทก์เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินโฉนดเลขที่ 454 ซึ่งเป็นสินสมรส เป็นกรณีที่โจทก์ซึ่งเป็นสามีร้องขอให้ลงชื่อโจทก์เป็นเจ้าของรวมในเอกสารตาม ป.พ.พ. มาตรา 1475 ซึ่งสิทธิด...
เปลี่ยนแปลงเพิกถอนข้อสัญญา
คดีฟ้องบังคับตามสัญญา เปลี่ยนแปลงเพิกถอนข้อสัญญา บริการร่างสัญญาก่อนสมรส : คู่สมรสสามารถทำสัญญาในเรื่องทรัพย์สินไว้เป็นพิเศษก่อนสมรส ให้แตกต่างจากที่กฎหมายกำหนดไว้ได้ : เป็นเรื่องทรัพย์สินเท่านั้น จะทำเรื่องอื่นไม่ได้ : หากข้อความใดขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประช...
เปลี่ยนแปลงบันทึกท้ายทะเบียนการหย่าได้
เปลี่ยนแปลงบันทึกท้ายทะเบียนการหย่าได้ หากนำบุตรมาเลี้ยงดูเป็นเวลานาน  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 448/2546    บันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่าไม่มีข้อความใดระบุให้จำเลยต้องนำบุตรทั้งสองมาอยู่บ้านของจำเลยที่จังหวัดสมุทรปราการ คงระบุเพียงว่าให้บุตรทั้งสองอยู่ในอำนาจปกครองของจำเลยซึ่งเป...
เพิกถอนพินัยกรรม
การเพิกถอนพินัยกรรม ผู้ทำสามารถเพิกถอนพินัยกรรมทั้งหมด หรือบางส่วนเวลาใดก็ได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1693 ในกรณีพินัยกรรมหลายฉบับ ให้ถือว่า ฉบับสุดท้ายมีผล ส่วนฉบับก่อน ๆ เป็นอันถูกเพิกถอนไป   ทรัสต์ (Trusts) พินัยกรรมการก่อตั้งทรัสต์ ได้แก่ การทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้คนหนึ่ง โดยกำหนดให้บุคคลนั...
เพียงใบรับเงิน แต่ยังไม่ทำสัญญา ถ้าตกลงยกเลิก ต้องคืนเงินมัดจำ
เพียงใบรับเงิน แต่ยังไม่ทำสัญญา ถ้าตกลงยกเลิก ต้องคืนเงินมัดจำ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2224/2553    โจทก์จำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโดยมีเจตนาจะทำสัญญาจะซื้อจะขายเป็นหนังสือกันอีก กรณีจึงต้องด้วยบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 366 วรรคสอง เมื่อโจทก์และจำเลยยังมิได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกันเป็นหนังส...
เมื่อเข้าทำสัญญา ถ้าได้ให้สิ่งใดไว้เป็นมัดจำ
มาตรา 377 เมื่อเข้าทำสัญญา ถ้าได้ให้สิ่งใดไว้เป็นมัดจำ ท่านให้ถือว่าการที่ให้มัดจำนั้นย่อมเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญานั้นได้ทำกันขึ้นแล้ว อนึ่งมัดจำนี้ย่อมเป็นประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นด้วย มาตรา 378 มัดจำนั้นถ้ามิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ท่านให้เป็นไปดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ  &n...
เมื่อเป็นเจ้าหนี้จำนองแล้วย่อมมีสิทธิตามกฎหมายอย่างไรบ้าง
เมื่อเป็นเจ้าหนี้จำนองแล้วย่อมมีสิทธิตามกฎหมายอย่างไรบ้าง    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่     เจ้าหนี้จำนองมีสิทธิฟ้องคดีอย่างไรบ้าง บ้างท่านอาจเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ แล้วมีการจำนองที่ดินเป็นประกันหนี้เงินกู้ ซึ่ง...
เมื่อโจทก์จำเลยตกลงกันในขณะจดทะเบียนสมรสว่า
ประเด็น : ต้องทำพร้อมกับจดทะเบียนสมรส ถ้าทำภายหลัง ก็มิใช่สัญญาก่อนสมรส แต่เป็นสัญญาระหว่างสมรส ซึ่งมีสิทธิบอกล้างได้ในขณะเป็นสามีภริยาหรือภายใน 1 ปีนับแต่หย่าขาด คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2497/2552    เมื่อโจทก์จำเลยตกลงกันในขณะจดทะเบียนสมรสว่า ไม่ประสงค์จะให้บันทึกเกี่ยวกับทรัพย์สิน&nbs...
เมื่อได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์แล้วต้องทำอย่างไร
เมื่อได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์แล้วต้องทำอย่างไร   จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่   ทนายความเชียงใหม่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองปรปักษ์ในที่ดินของผู้อื่น ซึ่งการครอบครองปรปักษ...
เมื่อได้จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายนี้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 1514 การหย่านั้น จะทำได้แต่โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายหรือโดยคำพิพากษาของศาล    การหย่าโดยความยินยอมต้องทำเป็นหนังสือ และมีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อย 2 คน มาตรา 1515 เมื่อได้จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายนี้ การหย่าโดยความยินยอมจะสมบ...
เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8937/2560    เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า บริษัท ซ. หยุดทำการเนื่องจากเกิดความขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายผู้ร้องที่ 1 กับฝ่ายผู้คัดค้านที่ 1 ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และต่างฝ่ายต่างไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน เช่นนี้ หากแต่งตั้งผู้คัดค้านที่ 1 เป็นผู้ชำระบัญชี ย...
เมื่อครอบครองปรปักษ์ที่ดินแล้ว ต่อมาเกิดที่งอกใครเป็นเจ้าของที่งอกนั้น
  เมื่อครอบครองปรปักษ์ที่ดินแล้ว ต่อมาเกิดที่งอกใครเป็นเจ้าของที่งอกนั้น จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่  ที่งอก เมื่อมีการครอบครองปรปักษ์แล้ว จะถือว่า ที่ดินที่เป็นที่งอกถูกครอบครองปรปักษ์ไปด้วยหรือไม่ เมื่อมีเหตุการณ์ว่า มีก...
เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว
มาตรา 391 เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่    ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น ท่านให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วย คิดตั้ง...
เมื่อจำเลยถึงแก่ความตายในระหว่างพิจารณาคดีผลจะเป็นอย่างไร
เมื่อจำเลยถึงแก่ความตายในระหว่างพิจารณาคดีผลจะเป็นอย่างไร การลงโทษจำเลยในคดีอาญานั้น กฎหมายมุ่งที่จะเอาผิดต่อตัวจำเลยโดยตรง ไม่ได้มุ่งที่จะบังคับเอากับทรัพย์สินของจำเลย เมื่อจำเลยถึงแต่ความตาย ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเอาผิดกับจำเลยอีกต่อไป ดังนั้น ความตาายของจำเลยย่อมทำให้คดีอาญาระงับไป ตามประมวลกฎหมาย...
เมื่อซื้อสินค้าจากผู้ขายสินค้าแล้ว ไม่ตรงตามที่ต้องการจะทำอย่างไร
เมื่อซื้อสินค้าจากผู้ขายสินค้าแล้ว ไม่ตรงตามที่ต้องการจะทำอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่   เมื่อซื้อสินค้าจากผู้ขายสินค้าแล้ว ไม่ตรงตามที่ต้องการจะทำอย่างไร ซึ่งทางกฎหมายเรียกว่า การสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สิน ตามกฎห...
เมื่อทำหนังสือสัญญาหย่ากันโดยถูกต้องแล้ว
การหย่าโดยความยินยอมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสามีและภริยาได้จดทะเบียนการหย่านั้นแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1515 เมื่อทำหนังสือสัญญาหย่ากันโดยถูกต้องแล้ว หากฝ่ายใดไม่ยอมไปจดทะเบียนหย่าในภายหลัง อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิฟ้องบังคับให้ไปจดทะเบียนหย่าได้ คำพิพากษาศาลฏีกาที่ 3838/2528    สามีภ...
เมื่อผู้เช่าถึงแก่ความตายสัญญาเช่าย่อมระงับ
เมื่อผู้เช่าถึงแก่ความตายสัญญาเช่าย่อมระงับ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่   สิทธิการเช่าเป็นสิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยสัญญา ซึ่งผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สิน อันเป็นหนี้เหนือบุคคล หาใช่เป...
เมื่อผู้ค้ำประกันไม่ได้รับหนังสือทวงถามจะมีผลอย่างไร
เมื่อผู้ค้ำประกันไม่ได้รับหนังสือทวงถามจะมีผลอย่างไร ในที่นี้หลายๆท่านเคยได้ไปทำสัญญาค้ำประกันไว้กับเจ้าหนี้ของคนที่รู้จัก  เช่น  เพื่อนที่ทำงาน  ญาติมิตร  หรือลูกหลาน  เป็นต้น  สัญญาค้ำประกันมีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ซึ่งมีอยู่หลายมาต...
เมื่อรถหายในห้างห้างต้องรับผิดชอบหรือไม่เพียงใด
เมื่อรถหายในห้างห้างต้องรับผิดชอบหรือไม่เพียงใด จากใจ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่   เมื่อเราไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า  ห้างจะให้บริการที่จอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการของห้างฯ  โดยย้อนกลับไปเมื่อส...
เมื่อลูกหนี้ตายเจ้าหนี้จะฟ้องทายาทลูกหนี้รับผิดได้หรือไม่
เมื่อลูกหนี้ตายเจ้าหนี้จะฟ้องทายาทลูกหนี้รับผิดได้หรือไม่ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่ การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงแก่ความตายไปแล้ว  ย่อมมีทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาท  และยังมีหนี้ที่เจ้ามรดกทิ้งไว้ในทายาทของเจ้ามรดกนั้น  จึง...
เมื่อลูกหนี้ตายต้องฟ้องภายใน ๑ ปี นับแต่ผิดนัดและรู้ว่าตาย
เมื่อลูกหนี้ตายต้องฟ้องภายใน ๑ ปี นับแต่ผิดนัดและรู้ว่าตาย จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่ การที่ลูกหนี้ตายไม่ว่าสัญญานั้นๆ จะมีอายุความนานเพียงใดก็ตาม แต่หากได้ความว่าลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้และถึงแก่ความตายแล้ว ก่อให้เกิดหน้าที่ตามกฎหมายแ...
เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากัน เพราะเหตุตามมาตรา 1516
มาตรา 1523 เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากัน เพราะเหตุตามมาตรา 1516 (1) ภริยาหรือสามีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยา และจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้น    สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้ และภริยาจะเรียกค่าทด...
เลิกจ้างแล้วมีสิทธิได้ค่าชดเชย
เลิกจ้างแล้วมีสิทธิได้ค่าชดเชย จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่ เมื่อจะกล่าวถึงค่าชดเชยก็ต้องพูดถึงเรื่องของกฎหมายแรงงาน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยลูกจ้างจะต้องได้ทำงานให้แก่นายจ้างมาแล้วสักพักหนึ่งอันเป็นระยะเวลานาน...
เลิกจ้างแล้วมีสิทธิได้ค่าชดเชย
เลิกจ้างแล้วมีสิทธิได้ค่าชดเชย จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่ เมื่อจะกล่าวถึงค่าชดเชยก็ต้องพูดถึงเรื่องของกฎหมายแรงงาน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยลูกจ้างจะต้องได้ทำงานให้แก่นายจ้างมาแล้วสักพักหนึ่งอันเป็นระยะเวลานาน...
เลิกจ้างได้ค่าชดเชยอย่างไรและเงื่อนไขการได้ค่าชดเชย
เลิกจ้างได้ค่าชดเชยอย่างไรและเงื่อนไขการได้ค่าชดเชย จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่   ก่อนอื่นนั้น  การจะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย  จะต้องมีความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมาย  ระหว่าง  นายจ้างและลูกจ้างเสียก่อน  หรือท...
เลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วน โดยคำสั่งศาล
ขอเลิกบริษัท หจก. คดีขอเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วน โดยคำสั่งศาล เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกบริษัท ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1237 ดังนี้ 1. ทำผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือทำผิดในการประชุมตั้งบริษัท 2. บริษัทไม่เริ่มประกอบการภายใน 1 ปีนับแต่จดทะเบียน หรือหยุดทำการถึง 1 ปี 3. การค้ามีแต่ขาดทุนและ...
เหตุแห่งการขอให้เลิกบริษัทจำเลยที่ 1
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1772/2540    การขอให้ศาลสั่งเลิกบริษัทจำกัดตาม ป.พ.พ.มาตรา 1237 นั้นมิได้กำหนดไว้ให้ต้องทำเป็นคำร้องขอ โจทก์จึงชอบที่จะขอให้เลิกบริษัทจำเลยที่ 1โดยทำเป็นคำฟ้องได้ และตามคำฟ้องบรรยายว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 และที่ 6 เป็นกรรมการ จำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 ถือหุ้นในบริษัทจำเลยที่...
เหตุในการถอนอำนาจปกครอง 5 กรณี
เหตุในการถอนอำนาจปกครอง 5 กรณี 1. ผู้ใช้อำนาจปกครองถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 2. ใช้อำนาจปกครองโดยมิชอบ ทำให้เกิดความเสียหายแก่บุตรผู้เยาว์ เช่น เฆี่ยนตีบุตรอย่างรุนแรง ยุยงส่งเสริมให้บุตรลักขโมย ไม่เลี้ยงดูเอาใจใส่ ลงโทษบุตรอย่างทารุน หรือปล่อยปละละเลยให้บุตรประพฤติชั่ว เป็น...
เหตุในการยื่นคำร้องขอเลิกห้างหุ้นส่วน
เหตุในการยื่นคำร้องขอเลิกห้างหุ้นส่วน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8454/2559    ผู้ร้องบรรยายคำร้องขอขอให้ศาลมีคำสั่งเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. โดยเหตุกิจการของห้างที่จะทำไปก็มีแต่ขาดทุนอย่างเดียว และไม่มีหวังว่าจะกลับฟื้นตัวได้อีก และผู้เป็นหุ้นส่วนดำเนินคดีฟ้องร้องกันหลายเรื่องจนไม่สามารถจะร่วมทำ...
เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกบริษัท ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1237
ขอเลิกบริษัท หจก. คดีขอเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วน โดยคำสั่งศาล เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกบริษัท ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1237 ดังนี้ 1. ทำผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือทำผิดในการประชุมตั้งบริษัท 2. บริษัทไม่เริ่มประกอบการภายใน 1 ปีนับแต่จดทะเบียน หรือหยุดทำการถึง 1 ปี 3. การค้ามีแต่ขาดทุนและ...
เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ
เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1057 ดังนี้ (1) เมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งนอกจากผู้ร้องฟ้องนั้น ล่วงละเมิดบทบังคับใดๆ อันเป็นข้อสาระสำคัญซึ่งสัญญาหุ้นส่วนกำหนดไว้แก่ตน โดยจงใจหรือเลินเล่ออย่างร้ายแรง (2) เมื่อกิจการของห้างหุ้นส่วนนั้นจะทำไปก็มีแต่ขาดทุนอย่างเดียว แ...
เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง
เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง : ป.พ.พ. มาตรา 1520 กำหนดเหตุผลไว้กว้าง ๆ โดยระบุว่า "ผู้ใช้อำนาจปกครองประพฤติตนไม่สมควรหรือภายหลังพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป" : ป.พ.พ. มาตรา 1582 กำหนดเหตุผลไว้เป็นการเฉพาะอย่างชัดเจน เช่น เป็นคนไร้หรือเสมือนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลล้มละลาย ใช้อำนาจปกครองโดยม...
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเลิก
  เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเลิก ประกอบด้วย 1. แบบคำขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1) 2. รายการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช 2) 3. สำเนาคำสั่งศาลให้เลิกบริษัท (กรณีศาลมีคำสั่งให้เลิก) 4. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 5. สำเนาใบอนุญาตทนายความ หรือบัตรสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี...
เอารถชนกันทำให้คนที่นั่งมาด้วยถึงแก่ความตายจะมีความผิดทางแพ่งอย่างไร
เอารถชนกันทำให้คนที่นั่งมาด้วยถึงแก่ความตายจะมีความผิดทางแพ่งอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่   ประมวลฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกา...
เอาสินส่วนตัวรวมกับสินสมรสซื้อทรัพย์ในระหว่างสมรส
เอาสินส่วนตัวรวมกับสินสมรสซื้อทรัพย์ในระหว่างสมรส จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่ เอาสินส่วนตัวรวมกับสินสมรสซื้อทรัพย์ในระหว่างสมรส หลายๆ คนมองว่า เมื่อได้เอาสินส่วนตัวซื้อทรัพย์สินในระหว่างสมรส ทรัพย์สินนั้นๆ ย่อมเป็นสินส่วนตัวของคู่สม...
แกล้งจดทะเบียนหย่า ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร
แกล้งจดทะเบียนหย่า ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่ ในสังคมปัจจุบันนี้ เราจะเห็นว่ามีสามีภรรยาหลายๆคู่  ที่ตอนแรกก็มีการจดทะเบียนสมรสกันแล้ว ต่อมาวันดีคืนดี ก็พากันไปจดทะเบียนหย่า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางธุรกิจ หร...
แจ้งความเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้บัตรประชาชนโดยไม่มีสิทธิ
แจ้งความเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้บัตรประชาชนโดยไม่มีสิทธิ จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ได้ร่วมกับพวกอีกสองคนแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อให้พวกของจำเลยซึ่งเป็นคนไม่มีสัญชาติไทยมีชื่อหรือมีรายการอย่างหนึ่งอย่างใดในทะเบียน...
แบบของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร
แบบของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน มาตรา 34 กำหนดให้ผู้จัดสรรที่ดินต้องทำตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนด หากฝ่าฝืน และข้อสัญญาส่วนนั้นไม่เป็นคุณต่อผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ไม่มีผลใช้บังคับ และมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท โดยประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดแบบ...
แผ่นพับโฆษณา Brochure กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเสร็จ
แผ่นพับโฆษณา Brochure กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเสร็จ แต่ไม่เสร็จภายในกำหนด ถือว่าผู้ขายเป็นฝ่ายผิดสัญญา คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 851/2544    แผ่นพับโฆษณาของจำเลยระบุว่าเริ่มก่อสร้างบ้านเดือนกันยายน 2537 จะแล้วเสร็จปลายปี 2539 โจทก์ซึ่งเป็นผู้ซื้อได้พบแผ่นพับโฆษณาดังกล่าว ได้พิจารณารูปแบบบ้าน...
แม้โอนบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมบุคคลอื่นแล้ว
แม้โอนบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมบุคคลอื่นแล้ว ก็ยังสามารถเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูได้อยู่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 899/2535    โจทก์จำเลยจดทะเบียนหย่าและทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันต่อหน้านายทะเบียนว่า จำเลยจะให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรแก่โจทก์เป็นรายเดือน จำเลยไม่ปฏิบัติตาม โจทก์จึงฟ้องเรียกค่าอุปกา...
แม้คดีใหม่จะอ้างผลตรวจ DNA ก็ถือเป็นฟ้องซ้ำ
เคยฟ้องกันมาแล้วและคดีถึงที่สุด แม้คดีใหม่จะอ้างผลตรวจ DNA ก็ถือเป็นฟ้องซ้ำ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3102/2541     คดีก่อนโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ขอให้ศาลพิพากษาว่า การสมรสระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 เป็นโมฆะ และขอให้พิพากษาว่าจำเลยที่ 2 มิใช่บุตรโจทก์ ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาว่า การจดทะเบียนสมรส...
แม้คำพิพากษาจะถึงที่สุดไปแล้ว
แม้คำพิพากษาจะถึงที่สุดไปแล้ว หากพฤติการณ์ รายได้ และฐานะได้เปลี่ยนแปลงไป ศาลมีอำนาจแก้ไขคำพิพากษาให้เพิกถอน ลด หรือกลับได้ โดยต้องยื่นมาในคดีเดิม จะฟ้องเป็นคดีใหม่ไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4685/2540    มาตรา 1526 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นเพียงบทบัญญัติที่กำหนดให้ศาลสามารถกำหน...
แม้จดทะเบียนหย่าแล้วก็สามารถฟ้องค่าเสียหายจากชู้ได้
แม้จดทะเบียนหย่าแล้วก็สามารถฟ้องค่าเสียหายจากชู้ได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่ ในระหว่างจดทะเบียนสมรสกันนั้น คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มีชู้หรือเป็นชู้ อันเป็นการละเมิดสิทธิของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง สิทธิในการฟ้องคดีย่อมเกิดนับแต่ขณะนั้...
แม้จำเลยในฐานะผู้ให้กู้ยืม
คำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6664/2556 แม้จำเลยในฐานะผู้ให้กู้ยืมจะไม่มีสิทธิยึดหน่วงโฉนดที่ดินไว้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 241 เพราะหนี้เงินกู้ไม่เกี่ยวกับตัวทรัพย์พิพาท แต่เมื่อข้อตกลงตามสัญญากู้ระบุให้ผู้ให้กู้มีสิทธิยึดทรัพย์พิพาทไว้เป็นประกันจนกว่าผู้กู้จะชำระหนี้เป็นข้อตกลงที่คู่สัญญ...
แม่ปลอมหนังสือมอบอำนาจลูกไปจดทะเบียนจำนองเพิกถอนสัญญาจำนองไม่หรือไม่
แม่ปลอมหนังสือมอบอำนาจลูกไปจดทะเบียนจำนองเพิกถอนสัญญาจำนองไม่หรือไม่ จากใจ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่   โจทก์เคยมอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการซื้อที่ดินพิพาท โดยโจทก์ไม่เคยไปดูที่ดินพิพาท และหลังจากซื้อที่ดินพิพาทแล้วโจทก์ก็ไ...
โจทก์เป็นฝ่ายให้จำเลยออกจากบ้านที่เป็นสินสมรสแม้เกินหนึ่ง ไม่เป็นเหตุฟ้องหย่า
โจทก์เป็นฝ่ายให้จำเลยออกจากบ้านที่เป็นสินสมรสแม้เกินหนึ่ง ไม่เป็นเหตุฟ้องหย่า จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่ จำเลยซึ่งเป็นภริยาย้ายออกจากบ้านพักของโจทก์ซึ่งเป็นแฟลตตำรวจไปอยู่บ้านที่อำเภอน้ำปาดเนื่องจากโจทก์บอกให้ย้ายไป โดยโจทก์โทรศัพท์...
โจทก์ไม่ประสงค์จะอยู่กินกับจำเลยและไปจากภูมิลำเนาเสียเอง ไม่เป็นเหตุฟ้องหย่า
โจทก์ไม่ประสงค์จะอยู่กินกับจำเลยและไปจากภูมิลำเนาเสียเอง ไม่เป็นเหตุฟ้องหย่า จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่ พฤติการณ์ที่จะเข้าเหตุหย่าตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516 (4/2) นั้น นอกจากสามีภริยาต้องสมัครใจแยกกันอยู่ตลอดมาเกิน 3 ปี แล้ว ยังต้องเป็นก...
โจทก์ไม่สามารถเรียกร้องดอกเบี้ยของราคารถยนต์เช่าซื้อใช้แทน
โจทก์ไม่สามารถเรียกร้องดอกเบี้ยของราคารถยนต์เช่าซื้อใช้แทน จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่ การเรียกดอกเบี้ยนั้น  จะต้องมีการกำหนดจำนวนเงินที่ต้องชดใช้เป็นที่แน่นอนแล้ว  หากปรากฏว่า  ไม่แน่ว่า  จำเลยจะคืนรถยนต์ที่เช่าซ...
โจทก์ฟ้องเรียกค่าทดแทนจากจำเลย
คำวินิจฉัยของประธานศาลฏีกาที่ ยช.20/2558    โจทก์ฟ้องเรียกค่าทดแทนจากจำเลย โดยอ้างว่าจำเลยมีความสัมพันธ์กับภริยาของโจทก์ในทำนองชู้สาว ดังนี้ มูลเหตุแห่งคดีเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาซึ่งต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 มาตรา 1523 ไม่...
โทษประหาร มีวิธีการประหารอย่างไร
โทษประหาร มีวิธีการประหารอย่างไร   ทนายความเชียงใหม่ จะเสนอ วิธีการประหาร เมื่อผู้กระทำความผิดได้ถูกฟ้องคดีและพิพากษาโดยศาลถึงที่สุดแล้ว ผู้กระทำความผิดนั้นถูกต้องโทษประหารชีวิต ย่อมมีกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการประหารชีวิตผู้ต้องโทษไว้ โดยจะขออธิบายโทษตามกฎหมายไทยเสียก่อนว่าเป็นอย่างไร โทษประหาร...
ใช้เงินส่วนตัวสร้างบ้านบ้านเป็นของใคร
ใช้เงินส่วนตัวสร้างบ้านบ้านเป็นของใคร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่ หลายๆคนมีข้อสงสัยว่า หากใช้เงินส่วนตัวในการสร้างบ้านในระหว่างสมรสแล้ว บ้านจะเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรส คำตอบคือ บ้านเป็นสินส่วนตัว เพราะถือว่าเป็นการใช้สินส่วนตัวในการแ...
ใช้เงินส่วนตัวสร้างบ้านบ้านเป็นของใคร
ใช้เงินส่วนตัวสร้างบ้านบ้านเป็นของใคร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่ หลายๆคนมีข้อสงสัยว่า หากใช้เงินส่วนตัวในการสร้างบ้านในระหว่างสมรสแล้ว บ้านจะเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรส คำตอบคือ บ้านเป็นสินส่วนตัว เพราะถือว่าเป็นการใช้สินส่วนตัวในการแ...
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านโดยถือวิสาสะ ได้ภาระจำยอมหรือไม่
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านโดยถือวิสาสะ ได้ภาระจำยอมหรือไม่   จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่ ทางพิพาทในที่ดินของจำเลยทั้ง 3 แปลง เดิมเป็นทางเกวียนมาก่อน บิดาโจทก์และโจทก์รวมทั้งชาวบ้านใช้ทางพิพาทเข้าออกไปมาจากหมู่บ้านไปทุ่งนาก่...
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านกว่า 10 ปี ผลเป็นอย่างไร
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านกว่า 10 ปี ผลเป็นอย่างไร    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่   ที่ดินของโจทก์แบ่งแยกมาจากที่ดินของ ส. และ ต. ภายหลังแบ่งแยก ต. ผู้ขายที่ดินให้แก่โจทก์ตกลงยินยอมให้โจทก์ใช้ทางพิพาทซึ่งตั้งอยู่...
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านกว่า 10 ปี ผลเป็นอย่างไร
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านกว่า 10 ปี ผลเป็นอย่างไร    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่   ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านโดยถือวิสาสะ ได้ภาระจำยอมหรือไม่ ทางพิพาทในที่ดินของจำเลยทั้ง 3 แปลง เดิมเป็นทางเกวียนมาก่อน บิดา...
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านกว่า 10 ปี ผลเป็นอย่างไร
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านกว่า 10 ปี ผลเป็นอย่างไร   จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่   ที่ดินของโจทก์แบ่งแยกมาจากที่ดินของ ส. และ ต. ภายหลังแบ่งแยก ต. ผู้ขายที่ดินให้แก่โจทก์ตกลงยินยอมให้โจทก์ใช้ทางพิพาทซึ่งตั้งอยู่บนที่ด...
ในกรณีลูกหนี้ตามคำพิพากษา
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 162 ในคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเลี้ยงชีพ ถ้าศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษานำเงินมาวางศาลตามเงื่อนไขหรือระยะเวลาที่ศาลกำหนด ในกรณีลูกหนี้ตามคำพิพากษามีรายได้ประจำ ศ...
ในกรณีหย่าโดยความยินยอม
มาตรา 1520 ในกรณีหย่าโดยความยินยอม ให้สามีภริยาทำความตกลงเป็นหนังสือว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรคนใด ถ้ามิได้ตกลงกันหรือตกลงกันไม่ได้ ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด    ในกรณีหย่าโดยคำพิพากษาของศาล ให้ศาลซึ่งพิจารณาคดีฟ้องหย่านั้นชี้ขาดด้วยว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรคนใด ในการพิ...
ในระหว่างลูกหนี้ร่วมกัน
การคำนวณจำนวนเงิน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7108/2551     ป.พ.พ. มาตรา 1564 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "บิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์" ตามบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่า บิดาและมารดามีหน้าที่ร่วมกันในการให้การอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตร...
ใบจองก็ถือเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย
ใบจองก็ถือเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2569/2556    การที่โจทก์จองซื้อที่ดินและอาคารพาณิชย์จากจำเลย 2 แปลง คือ แปลงหมายเลข 1314 และ 1315 โดยวางเงินจองไว้แปลงละ 100,000 บาท ย่อมถือได้ว่าเป็นการให้มัดจำและเป็นหลักฐานว่าได้ทำสัญญากันแล้ว ตาม ป.พ.พ. มาตรา 377 แม้ตามใบจองซื้อที่ดิ...
ใบสมัครสินเชื่อบุคคล เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือไม่
ใบสมัครสินเชื่อบุคคล   เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือไม่  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่ ในบางครั้งท่านได้กู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นบ้าง  จากธนาคารบ้าง  ซึ่งจะต้องกระทำต่อหน้าพนักงานของธนาคารหรือต่อหน้าเจ้าหนี้  ...
ให้เขียนใบลาออกโดยไม่สมัครใจเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
ให้เขียนใบลาออกโดยไม่สมัครใจเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่   ในบางครั้ง  การที่นายจ้างต้องการให้ลูกจ้างออกจากงานโดยต้องเลี่ยงกฎหมายทุกวิธี  เพื่อให้หลุดพ้นจากกฎหมายแรงงาน  ซึ่งลูกจ้างบางรา...
ให้เขียนสัญญากู้ยืมเงินแลกกับการไม่ดำเนินคดีอาญาเป็นการข่มขู่โดยถูกกฎหมาย
ให้เขียนสัญญากู้ยืมเงินแลกกับการไม่ดำเนินคดีอาญาเป็นการข่มขู่โดยถูกกฎหมาย จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่ โดยปกติแล้วการถูกข่มขู่ให้ทำสัญญาใดๆ  จะมีผลทำให้สัญญานั้น  ตกเป็นโมฆะตามกฎหมาย  กล่าวคือ  ไม่ว่าจะเป็นสัญญากู้...
ให้จำเลยรับผิดค่าอุปการะเลี้ยงดูเป็นเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท
ให้จำเลยรับผิดค่าอุปการะเลี้ยงดูเป็นเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่   เมื่อประมาณปี ๒๕๖๒ โจทก์จำเลยอยู่กินกันฉันท์สามีภรรยา โดยมิได้จดทะเบียนสมรสกัน  โจทก์จำเลยได้ร่วมอยู่กินกันฉันท์สามีภรรยา ณ.เลขที่ ๑๐๖/๔...
ได้ นส3 มาโดยไม่ถูกต้อง ก็ไม่มีสิทธิขาย
ได้ นส3 มาโดยไม่ถูกต้อง ก็ไม่มีสิทธิขาย ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่โจทก์ซื้อมาจากพระภิกษุ ป. และเข้าครอบครองทำประโยชน์ หาใช่เป็นการครอบครองที่ดินผิดแปลง แม้การให้ที่ดินพิพาทระหว่าง ส. กับพระภิกษุ ป. ไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 525 แต่เมื่อ ส. สละการค...
ได้ นส3 มาโดยไม่ถูกต้อง ก็ไม่มีสิทธิขาย EP1
ได้ นส3 มาโดยไม่ถูกต้อง ก็ไม่มีสิทธิขาย EP1   ปัญหาข้อสุดท้ายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองมีว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท และศาลมีอำนาจพิพากษาเพิกถอนนิติกรรมการขายฝากที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยทั้งสองหรือไม่ เห็นว่า พยานโจทก์เบิกความเกี่ยวกับความเป็นมาของที่ดินพิพาทได้อย่างชั...
ได้ นส3 มาโดยไม่ถูกต้อง ก็ไม่มีสิทธิขาย EP2
ได้ นส3 มาโดยไม่ถูกต้อง ก็ไม่มีสิทธิขาย EP2   คดีมีปัญหาข้อแรกต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น. ส. 3 ก.) เลขที่ 5336 โดยซื้อมาจากพระภิกษุเปี่ยมและเข้าครอบครองท...
ได้ นส3 มาโดยไม่ถูกต้อง ก็ไม่มีสิทธิขาย EP3
ได้ นส3 มาโดยไม่ถูกต้อง ก็ไม่มีสิทธิขาย EP3   ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 โดยโจทก์และจำเลยทั้งสองไม่โต้แย้งในชั้นฎีกาว่า เดิมนางส้มหรือฉ่ำกกเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น. ส. 3 ก.) เลขที่ 708 ตำบลโคกทราย อำเภอป่...
ได้ นส3 มาโดยไม่ถูกต้อง ก็ไม่มีสิทธิขาย EP4
ได้ นส3 มาโดยไม่ถูกต้อง ก็ไม่มีสิทธิขาย EP4   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1476/2561   โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 5336 เลขที่ดิน 384 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ห้ามจำเลยทั้งสองและบริวารเกี่ยวข้องรบกว...
ได้ นส3 มาโดยไม่ถูกต้อง ก็ไม่มีสิทธิขาย EP5
ได้ นส3 มาโดยไม่ถูกต้อง ก็ไม่มีสิทธิขาย EP5   ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่โจทก์ซื้อมาจากพระภิกษุ ป. และเข้าครอบครองทำประโยชน์ หาใช่เป็นการครอบครองที่ดินผิดแปลง แม้การให้ที่ดินพิพาทระหว่าง ส. กับพระภิกษุ ป. ไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 525 แต่เมื่...
ได้ นส3 มาโดยไม่ถูกต้อง ก็ไม่มีสิทธิขาย EP6
ได้ นส3 มาโดยไม่ถูกต้อง ก็ไม่มีสิทธิขาย EP6   ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่โจทก์ซื้อมาจากพระภิกษุ ป. และเข้าครอบครองทำประโยชน์ หาใช่เป็นการครอบครองที่ดินผิดแปลง แม้การให้ที่ดินพิพาทระหว่าง ส. กับพระภิกษุ ป. ไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 525 แต่เมื่...
ไปทำงานที่อื่นไม่ยอมกลับมาดูแลภริยาและลูกฟ้องหย่าได้
ไปทำงานที่อื่นไม่ยอมกลับมาดูแลภริยาและลูกฟ้องหย่าได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่                 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรา  ๑๕๖๑(๔)  เหตุหย่ามี...
ไปทำงานที่อื่นไม่ยอมกลับมาดูแลภริยาและลูกฟ้องหย่าได้
ไปทำงานที่อื่นไม่ยอมกลับมาดูแลภริยาและลูกฟ้องหย่าได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่                 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรา  ๑๕๖๑(๔)  เหตุหย่ามี...
ไม่ใช่ทรัพย์สินของลูกจ้างที่นายจ้างครองอยู่
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12429/2558 ค่าจ้างและเงินทดรองจ่ายที่จำเลยค้างจ่ายแก่โจทก์เป็นเพียงหนี้ที่นายจ้างจะต้องจ่ายแก่ลูกจ้าง ไม่ใช่ทรัพย์สินของลูกจ้างที่นายจ้างครองอยู่ ทั้งค่าจ้างและเงินทดรองจ่ายกับข้ออ้างเรื่องความเสียหายจากการที่โจทก์ไม่ส่งมอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับเอกสารการทำงานของสถานที่ก่อสร้าง 1...
ไม่ได้เข้าร่วมในการแบ่งกรรมสิทธิ์รวม
ไม่ได้เข้าร่วมในการแบ่งกรรมสิทธิ์รวม จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่ หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  ๑๓๖๔  การแบ่งทรัพย์สินพึงกระทำโดยแบ่งทรัพย์สินนั้นเองระหว่างเจ้าของรวม  หรือโดยขายทรัพย์...
ไม่ได้จดทะเบียนสมรสบิดาต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรหรือไม่
ไม่ได้จดทะเบียนสมรสบิดาต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรหรือไม่ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่ ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรนั้นเป็นปัญหาใหญ่ของพ่อแม่ที่มีปัญหาทางด้านครอบครัวที่ต้องแยกทางกันเพราะหลายปัจจัย  ซึ่งเหตุแห่งการแยกทางกันนั้นเป็นเรื่องเฉ...
ไม่จำเป็นต้องฟ้องหย่า ก็เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรได้
ไม่จำเป็นต้องฟ้องหย่า ก็เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4959/2552    วัตถุประสงค์ของการสมรส ก็เพื่อให้ชายหญิงได้อยู่กินกันฉันสามีภริยา ป.พ.พ. มาตรา 1461 บัญญัติให้สามีภริยาช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันตามความสามารถและฐานะตน และมาตรา 1598/38 บัญญัติว่า ค่าอุปการ...
ไม่รู้ว่าทรัพย์ที่รับไว้มาจากการกระทำความผิด ผิดฐานรับของโจรหรือไม่
ไม่รู้ว่าทรัพย์ที่รับไว้มาจากการกระทำความผิด ผิดฐานรับของโจรหรือไม่ การกระทำความผิดฐานรับของโจรนั้น  ผู้กระทำจะต้องรู้ว่า  ทรัพย์ที่รับซื้อไว้นั้นได้มาจากการกระทำความผิด  หากว่าผู้ซื้อรับไม่รู้ว่า  ทรัพย์ที่รับซื้อไว้นั้นได้มาจากการกระทำความผิดแล้ว  ผู้รับซื้อไว้ย่อมไม่มีคว...
กรณีเมาแล้วขับเอารถยนต์ชนท้ายรถยนต์ของผู้อื่น ประกันต้องรับผิดหรือไม่
กรณีเมาแล้วขับเอารถยนต์ชนท้ายรถยนต์ของผู้อื่น ประกันต้องรับผิดหรือไม่ หากว่า เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ขับขี่รถยนต์ชนท้ายบุคคลอื่น โดยที่ผู้ขับเอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัย ทนายความเชียงใหม่ขอเรียนว่า บริษัทประกันภัยต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายหรือไม่ แล้วหากว่าบริษัทประกันภัยต้...
กรณีการทำพินัยกรรมยกที่ดินให้ "ชาวต่างชาติ"
กรณีการทำพินัยกรรมยกที่ดินให้ "ชาวต่างชาติ"    กรณีผู้ทำพินัยกรรมยกที่ดินให้ลูกหรือสามีซึ่งไม่มีสัญชาติไทย สามารถทำได้ ไม่ตกเป็นโมฆะ ส่วนการจะถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 94 คือ ต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อถือ...
กรณีลูกจ้างนำรถไปรถบุคคลอื่นนายจ้างและผู้ประกันภัยต้องรับผิดอย่างไร
กรณีลูกจ้างนำรถไปรถบุคคลอื่นนายจ้างและผู้ประกันภัยต้องรับผิดอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่   ประมวลฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกาย...
กรรมการคนหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทแล้วกรรมการคนอื่นไม่ยอมฟ้องคดีต่อศาล จะทำอย่างไร
กรรมการคนหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทแล้วกรรมการคนอื่นไม่ยอมฟ้องคดีต่อศาล จะทำอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่ การเป็นกรรมการบริษัทย่อมได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น แต่ในบางครั้งการเป็นกรรมการบริษัทก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนอ...
กรรมการคนหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทแล้วกรรมการคนอื่นไม่ยอมฟ้องคดีต่อศาล จะทำอย่างไร
กรรมการคนหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทแล้วกรรมการคนอื่นไม่ยอมฟ้องคดีต่อศาล จะทำอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่ การเป็นกรรมการบริษัทย่อมได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น แต่ในบางครั้งการเป็นกรรมการบริษัทก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนต...
การเตือนลูกจ้างเป็นหนังสือครั้งแรกไม่เป็นธรรม เลิกจ้างไม่ได้
การเตือนลูกจ้างเป็นหนังสือครั้งแรกไม่เป็นธรรม เลิกจ้างไม่ได้    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่   การกระทำผิดซ้ำคำเตือนนั้น จะต้องเป็นการจัดทำหนังสือเตือนเพื่อแจ้งให้แก่ลูกจ้างทราบ พร้อมกับระบุเหตุแห่งการกระทำความผิดนั้น...
การเบิกความเท็จในคดีอาญามีโอกาสสูงที่ศาลจะไม่รอการลงโทษ
การเบิกความเท็จในคดีอาญามีโอกาสสูงที่ศาลจะไม่รอการลงโทษ จำเลยเบิกความอันเป็นเท็จซึ่งเป็นข้อสำคัญในคดีในการพิจารณาคดีอาญา การกระทำของจำเลยดังกล่าวอาจทำให้ผู้กระทำความผิดในคดีอาญาหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาได้ นับเป็นการกระทำที่ไม่เคารพยำเกรงต่อกฎหมายและทำให้เกิดความเสียหายแก่กระบวนการยุติธรรมของรัฐเป็นอย่า...
การเป็นชู้ต้องกระทำโดยเปิดเผยจึงจะเรียกร้องค่าเสียหายได้
การเป็นชู้ต้องกระทำโดยเปิดเผยจึงจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1523 วรรคสอง โจทก์ซึ่งเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นได้นั้น ต้องมีข้อเท็จจริงว่า หญิงอื่นแสดงตนว่ามีความส...
การเปลี่ยนเจตนาการครอบครองที่ดินแทน
การเปลี่ยนเจตนาการครอบครองที่ดินแทน    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่     ข้อเท็จจริงนี้ ทนายความเชียงใหม่ ขอเสนอเพื่อประกอบการเข้าในว่า การครอบครองที่ดินแทนบุคคลอื่น หากที่ดินดังกล่าวมีเจ้าของหลายคนผู้ถือแทนจะต้อ...
การเพิกถอนการให้ หากบุคคลภายนอกรับโอนที่ดินอีกทอดโดยสุจริตจะขอเพิกถอนไม่ได้
การเพิกถอนการให้ หากบุคคลภายนอกรับโอนที่ดินอีกทอดโดยสุจริตจะขอเพิกถอนไม่ได้  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่ การให้โดยเสน่หานั้น ผู้ให้อาจเพิกถอนการให้เพราะเหตุพฤติเนรคุณได้ แต่หากว่า ผู้รับการให้ได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ให้ไปใ...
การเรียกค่าทดแทนในกรณีผิดสัญญาหมั้น
การเรียกค่าทดแทนในกรณีผิดสัญญาหมั้น มาตรา 1439 เมื่อมีการหมั้นแล้ว ถ้าฝ่ายใดผิดสัญญาหมั้นอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกให้รับผิดใช้ค่าทดแทน ในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้นให้คืนของหมั้นแก่ฝ่ายชายด้วย มาตรา 1440 ค่าทดแทนนั้นอาจเรียกได้ ดังต่อไปนี้    (1) ทดแทนคว...
การแจ้งความเท็จมีโอกาสสูงที่ศาลจะไม่รอการลงโทษ
การแจ้งความเท็จมีโอกาสสูงที่ศาลจะไม่รอการลงโทษ การที่จำเลยรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น แต่กลับแจ้งแก่พนักงานสอบสวนว่ามีคนร้ายสองคนร่วมกันชิงทรัพย์รถจักรยานยนต์ที่จำเลยเช่าซื้อจากผู้ให้เช่าซื้อไป เพื่อมิให้ผู้ให้เช่าซื้อยึดรถจักรยานยนต์คืนจากจำเลย เนื่องจากจำเลยค้างชำระค่าเช่าซื้อ นอกจากจะเป...
การแจ้งความเท็จมีโอกาสสูงที่ศาลจะไม่รอการลงโทษ
การแจ้งความเท็จมีโอกาสสูงที่ศาลจะไม่รอการลงโทษ การที่จำเลยรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น แต่กลับแจ้งแก่พนักงานสอบสวนว่ามีคนร้ายสองคนร่วมกันชิงทรัพย์รถจักรยานยนต์ที่จำเลยเช่าซื้อจากผู้ให้เช่าซื้อไป เพื่อมิให้ผู้ให้เช่าซื้อยึดรถจักรยานยนต์คืนจากจำเลย เนื่องจากจำเลยค้างชำระค่าเช่าซื้อ นอกจากจะเป...
การโอนสิทธิการเช่าทำได้หรือไม่
การโอนสิทธิการเช่าทำได้หรือไม่ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่   บันทึกการเปลี่ยนแปลงผู้เช่าจากส.ผู้เช่าเดิมมาเป็นจำเลยผู้เช่าใหม่ในหนังสือสัญญาเช่าตึกแถวหน้าแรกระบุไว้ว่าโจทก์ในฐานะผู้ให้เช่าจำเลยในฐานะผู้เช่าใหม่และส. ในฐานะผู้เช...
การให้อภัยแล้วจะนำมาเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้
การให้อภัยแล้วจะนำมาเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่ การที่โจทก์มีเหตุฟ้องหย่าขึ้นแล้ว ต่อมามีการให้อภัยแก่สามีหรือภริยาแล้ว จะทำมาเป็นเหตุให้การฟ้องหย่าอีกไม่ได้   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2561/2561 แม้จะฟังได้ว...
การกระทำความผิดซ้ำคำเตือนนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้
การกระทำความผิดซ้ำคำเตือนนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายเชียงใหม่ และทีม ทนายความเชียงใหม่   เมื่อมีการว่าจ้างแรงงานให้ทำงานให้ จะต้องมีกฎหมายมาเกี่ยวข้องซึ่งกฎหมายกำหนดให้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้หากเข้าเหตุกรณี ตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง...